-0.75
0.02
27.6
989.16
Pritisak u padu!: Mali pad - Izmedju 0.5 i 1.2
1/24/2019 3:19:30 AM

27.8
989.93
Pritisak raste!: Mali rast - Izmedju 0.5 i 1.2
1/24/2019 5:56:47 AM

27.8
989.91
1/24/2019 6:01:50 AM