0
0.6
29.8
993.87
Pritisak u padu!: Mali pad - Izmedju 0.5 i 1.2
8/18/2017 8:32:46 AM

29.8
994.47
Pritisak raste!: Mali rast - Izmedju 0.5 i 1.2
8/18/2017 7:21:50 AM

29.8
993.87
Pritisak u padu!: Mali pad - Izmedju 0.5 i 1.2
8/18/2017 8:32:46 AM