0
1.63
23.6
1008.69
Pritisak u padu!: Srednji pad - Izmedju 1.2 i 2
10/22/2021 11:48:34 AM

23.8
1010.32
10/22/2021 8:51:17 AM

23.6
1008.69
Pritisak u padu!: Srednji pad - Izmedju 1.2 i 2
10/22/2021 11:48:34 AM