-0.28
0
23.3
990.98
Pritisak u padu!: Zanemarljiv pad < 0.5
5/21/2018 12:05:08 AM

23
991.26
Pritisak raste!: Zanemarljiv rast < 0.5
5/21/2018 2:37:07 AM

23
991.26
Pritisak raste!: Zanemarljiv rast < 0.5
5/21/2018 2:37:07 AM